Mevlana'nın Paranormal Özellikleri (Parapsikoloji)
Evrenin gizemleri, gizemli ilimler ve sırlı olaylar. Mevlana'nın paranormal özellikleri parapsikoloji nin inceleme alanına giriyor. Kalp gözü, gönül gözü, 3.göz ve mevlana...

ABONE OL.! http://bit.ly/2ReyspU

Tarihten günümüze metafizik hep kapalı kapılar ardında kalmıştır. Belli bir elit kısım dışında bu bilgiler gün ışığına çıkmamış, çıkarılmamıştır. Ama ne kadar saklanmaya çalışsa da, günümüze kadar bu kadim ve ezoterik bilgelik taşınmış hatta modern bilimin inceleme alanı dahi olmuştur.

İnsanlığa yaptığı dostça ve sevgi dolu çağrıyla tanınan ünlü düşünür Mevlana’nın “kerametleri” olduğu belirtiliyor. Bugün parapsikolojinin inceleme alanına giriyor bu olağanüstü olaylar.
İlk kez 1920’lerde başlayan parapsikoloji çalışmalarıyla, insanın sadece birtakım fiziksel ve kimyasal maddelerden oluşan bir et yığını olmadığı anlaşıldı.

Öyle ki, bu konuya ilişkin çalışmalar yoğunlaştıkça, insanın bilinen beş duyu yeteneğinin ötesinde, çok sayıda bilinmeyen yetenekleri olduğu keşfedildi. Bu alanda yıllardır yapılan çalışmaların, deneylerin, elde edilen sonuçların ve yazılan kitapların sayısı bir hayli çok. Tüm bunlar, genel insanlık tarihi içerisinde oldukça yeni. Fakat bu bilgilerin ışığında yüzlerce yıl geçmişe dönüp bakıldığında çok sayıda gizemcinin, mistiğin ve ermişin bugün parapsikolojinin incelediği yeteneklere sahip oldukları görülüyor.

İşte, insanlığın yakından tanıdığı, İslam mistisizminin en önemli adı Mevlana Celaleddin Rumî
Araştırmalar, Mevlana’nın tüm yaşamı boyunca parapsikolojik anlamda olağanüstü olaylar ortaya koyduğunu gösteriyor.

Mevlana kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi hoşgörü ve barışın sembolüdür. Yüzyıllarca süregelen bir hoşgörünün öncüsüdür ve din bilginidir. Asıl ismi Muhammed Celaleddindir. Mevlana ismi efendimiz anlamına gelmektedir. Mevlana'nın Rumi olarak bilinmesi geçmiş yüzyıllarda Diyarı Rum olan Anadolu'nun vilayetinden Konya' da uzun süre ikamet etmesidir.

Yüce gönüllü, güzel fikirli olan Mevlana hazretleri, Şems tebrizi ile tanışmasının bir soru ile başladığı bazı kaynaklarda açıkça belirtilmiştir. İlk karşılaşmalarında Şems' in Mevlana' ya Bayezid' i Bistami ile Hz. Peygamberi kıyaslayan bir soru sorulduğunda Mevlana' nın vermiş olduğu cevabı çok beğenerek Mevlana ile kucaklaştığı belirtilmiştir. Mevlanın hayatında en önemli bir yere sahip olan Şems tebrizi, Mevlana için dönüm noktası olmuştur. Aslına bakılırsa Mevlana Şems Tebrizi, Şems Tebrizi Mevlana ayrı kullanılmamaktadır. o kadar bütünleşmiş ve birbirinden ayrı düşünülemeyen iki ayrı hoşgörü timsali. Beraberlikleri uzun sürmesi ve Şems aniden vefat etti. Mevlana ise bu terk edilişin ardından uzun süre inzivaya çekilip Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi ile yakınlık kurmaya başladılar. Mevlana Hazretleri 17 Aralık 1273 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hoşgörünün simgesi olan Mevlanayı anlatmak için satırlar da kelimelere de kifayetsiz kalacaktır.

Parapsikoloji Nedir? duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli etüdü.

Telepati Nedir? Telepati Nedir? Telepati, duyu organlarımız dışında gerçekleşen ruhsal bir iletişimdir. İletişimin temelinde düşünce adını verdiğimiz oluşum sonrası meydana gelen “his odaklı sinyaller” vardır. Bu sinyaller düşünce ortaya çıktığı anda oluşarak radyo sinyalleri gibi etrafa yayılmaya başlar. Bu sinyaller ruhsal yolla iletilip algılanır ve anlamlandırılırlar. Telepatik iletişim için konuşmaya veya görmeye gerek yoktur. İnsan, madde ve ‘enerji unsuru‘ olan ruh olarak iki bölümden meydana geldiği için, algılarımızda iki bölümde ele alınabilir. Madde boyutu ile ilgili algılar duyu organlarımızla, madde boyutunu aşan algılar ise ruhsal alıcılarla algılanırlar. Telepati, ruhsal iletişim ve algının Parapsikoloji’de kavramlaştırılmış halidir.

Mevlana'nın Yedi Öğüdü ;
- Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol
- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
- Tevazu ve alçakgönüllükte toprak gibi ol
- Hoşgörülülükte deniz gibi ol
- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol
Yorum yaz   Gündem   Gönder   Rapor et Etiketler: bakmış youtube internet video web oyyla

LINK : Mevlana'nın Paranormal Özellikleri (Parapsikoloji)

comments powered by Disqus

Bunu kim oyyladı