DECCAL NEREDE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK? Kuran'da Kıyamet Ahir Zaman Hz Mehdi
DECCAL NEREDE? NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK? KURAN'DA KIYAMET ALAMETLERİ. AHİR ZAMAN İÇERİSİNDEYİZ HZ MEHDİ VE DECCAL SAVAŞI ÇOK YAKIN. İslam inancı ve diğer dinlere göre, bir gün mutlaka kıyamet kopacaktır. Bu da dünyadaki yaşamın son bulma anıdır. Kıyamet evrenin içinde meydana gelen bir sarsıntıyla başlayacak, yıldızlar dökülecek, denizler yanacak, yanardağlar patlayacak, taş taş üstünde kalmayacak... Deccal kıyametin en büyük alametlerinden biridir…
Alnının ortasında sadece Müslümanların görebileceği kefere (kâfir) yazısı vardır.
Kendisini önce Peygamber daha sonra Tanrı olarak tanıtacak ve dünyaya fitne yayacak olan kişidir. Onun ölümü yalnız İsa tarafından olacaktır ve kıyametin 6. alametidir. Şia'ya göre O Mehdi tarafından öldürülecektir.
Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu: “Mekke ve Medine hariç Deccal bütün ülkelere ayak basacaktır. (Buhari ve Müslim). Diğer bir rivayet şöyledir: “Mekke ve Medine hariç Deccal kırk gece içinde bütün ülkeleri dolaşacaktır. Mekke ile Medine’nin her ikisi de ona yasak kılınmıştır. Başka bir rivayet: “Ancak Kabe, Beyt-i Makdis ve Tur Dağı’na girmeyecektir” diye geçer. Tahavt’in rivayeti ise şöyle: “Mekke, Medine, Beyt-i Makdis ve Tur Dağı hariç bütün yerlere girecektir. Çünkü melekler onu bu yerlerden kovar” şeklindedir. Allah en iyi bilendir.
Deccal nedir? Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir.
Hz Mehdi kimdir? Sözlüklerde hidayette, doğru yolda olan, başkalarının hidayet ve doğru yolda gitmelerine vesile olan mânâsına gelen Mehdî, İslâmî bir terim olarak âhir zamanda geleceği müjdelenen, kendisine Allah tarafından özellikle doğru yol gösterilen, hakka yöneltilen, dinî noktalarda hata ve yanlışlıklardan korunan, insanları, bilhassa Müslümanları irşad eden, doğru yola sevk eden, zulüm ve haksızlıkların kol gezdiği bir dünyada adaleti tesis eden, âhir zamanda geleceği müjdelenen Âl-i Beytten büyük bir zâttır.
Hz. Mehdî geldiğinde neler yapacak?
Kıyamete yakın geleceği bildirilen Hz. Mehdi hakkında Peygamber Efendimiz: “Başında benim bulunduğum, sonunda İsa bin Meryem'in, ortasında (sondan önce) Mehdî'nin bulunacağı bir ümmet helâk olmaz.” buyurmaktadır. İşte Hz. Mehdi ile ilgili diğer detaylar...
Çünkü, tarih şahittir ki, başında kendisinin bulunduğu ümmet helâk olmamıştır. Sonda Hz. İsa’nın ve sondan önce pâk neslinden Hz. Mehdînin bulunduğu ümmet de helâk olmayacaktır.
Deccal kimdir? Nasıl ortaya çıkacak?
Sorrularla İslamiyet sitesinde "Deccal kimdir, yeryüzüne gelişi nasıl olacaktır? Ondan korunmamız için ne yapmamız gerekir?" sorularına cevap verildi. Ahir zamanla alakalı rivayetlerde geçen önemli şahıslar: Deccal, Mehdî ve Hz. İsa... Birincisi din, îman, ahlâk, fazilet ve insanlık namına ne varsa tahrip eden, istibdat, zulüm ve terör estiren, diğerleri de ona karşı çetin bir mücadele veren üç insan... İşte Deccalın icraatını ortaya döktüğü böyle korkunç bir dönemde Mehdî ve İsa (a.s.) iştiyakla beklenmeye başlar. Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) hem Büyük Deccal, hem de İslâm Deccalı Süfyan'dan bahsetmiştir. Halbuki bunların özellikleri, sıfatları ayrı ayrıdır. Rivayetlerde bir sınırlama olmadığı, mutlak bırakıldığı için birkısım râvî ve âlimler birini diğerine karıştırmış, birini öteki zannetmişlerdir. Bu bakımdan müteşabih hadis hükmüne geçmektedir.
Yorum yaz   Gündem   Gönder   Rapor et Etiketler: bakmış youtube internet video web oyyla

LINK : DECCAL NEREDE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK? Kuran'da Kıyamet Ahir Zaman Hz Mehdi

comments powered by Disqus

Bunu kim oyyladı